PEDAGOGICKÝ ZBOR:

Riaditeľ  školy:PaedDr. Ľuba Pavliková

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň: Mgr. Agáta Kosztyuová

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň: Mgr. Silvia Bacskaiová

Výchovný poradca: PaedDr. Marta Popovičová

Ostatní pedagógovia:

Mgr.  Zoltán Bacskai        
Mgr.  Jozef Balický        
Mgr.  Ivor Bauer   Mgr.  Jolana Petőová
PaedDr. Viktória Csanaková   Mgr.  Gabriela Takáčová
Mgr.  Alexander  Csanak   Mgr.  Katarína Udvardyová
Mgr.  Mária Gazdagová   Mgr.  Libuša Vajdová
Mgr.  Magdaléna  Hajdóková   PaedDr. Eleonóra Šipošová
Mgr.  Ivona Hamiová     Silvia  Dulíková
Mgr.  Lýdia Mihalčíková     Mária Szováková
Mgr.  Csilla Pitocká        
  Zuzana Nagyová        

Katecheti: Erika Pribék, Mgr. Jozef Vaszily, Ivett Tarr 

 

Ostatní pracovníci:

Vedúca školskej jedálne: Eva Matyiová

Vedúca ekonomického úseku: Bc. Zuzana Drahomerecká

Udržbár: Dalibor Drahomerecký  

Bezpečnostný technik školy: Ing. V. Róth

Predseda rodičovského združenia: Viktor Petőcz