NOVÁ WEBSTRÁNKA ŠKOLY

http://zscnt.edupage.org/

____________________________________________________________________

Slávnostné otvorenie šk.r.2009/2010