Prehľad krúžkov v šk. roku 2009/2010

 

1.         Čitateľský krúžok pre 1.- 4. ročník                             Mgr. Ivona Hamiová

2.         Krúžok mladý knihovník                                             Mgr. Ivona Hamiová

3.         Krúžok šikovných rúk pre 1. a 2. ročník                      Mgr. Lýdia Mihalčíková

4.         Krúžok šikovných rúk pre 3. a 4. ročník                      Mgr. Csilla Pitócka

5.         Futbalový krúžok  pre 3. a 4. ročník                            Mgr. Zoltán Bacskai

6.         Tanečný krúžok pre 1. a 4. ročník                               Silvia  Dulíková

7.         Krúžok anglického jazyka pre 3. ročník                       Mgr. Magdaléna Hajdóková

8.         Internetový krúžok (pondelok)                                    Mgr. Gabriela. Takáčová

9.         Internetový krúžok (streda)                                         Mgr. Agáta Kosztyuová

10.       Internetový krúžok (utorok)                                        Mgr. Ivor Bauer

11.       Krúžok matematika hrou pre 6.-8. ročník                    Mgr. Libuša Vajdová

12.       Krúžok mladý olympionik pre 7.- 8. ročník                  Mgr. Libua Vajdová               

13.       Žurnalistický krúžok pre 5. až 9. ročník                       Mgr. Katarína Udvardyová

14.       Krúžok aranžovania pre 5.-9. ročník                           Mgr. Katarína Udvardyová

15.       Geografický krúžok pre 5. až 9. ročník                        PaedDr. Marta Popovičová

16.       Športový krúžok pre dievčatá 5. až 6. ročníka             Zuzana Nagyová

17.       Športový krúžok pre dievčatá 7. až 9. ročník               Zuzana Nagyová

18.       Školské športové stredisko so zameraním

            na futbal pre 5. až 9. ročník                                       Mgr. Zoltán Bacskai

19.       Stolnotenisový krúžok pre 5. až 9. ročník                    Mgr. Alexander Csanák

20.       Volejbalový krúžok pre 6. až 9. ročník                        Mgr. Zoltán Bacskai

21.       Rybársky krúžok pre 1.- 9. ročník                              Bc. Tomáš Fejko