Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ v Čiernej nad Tisou

Vážení rodičia, priatelia školy

Chceme Vás informovať o možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane za rok 2006 na účet občianskeho združenia. V prípade, že sa rozhodnete využiť túto možnosť finančnej podpory školy, uvádzame údaje o prijímateľovi:

                                    tlačivo

Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás.

Poukázaním 2% dane sa spolupodieľate na skvalitnení prostredia a výučby Vašich deti.

Vopred Vám ďakujeme za tieto finančné prostriedky.

 

Mgr. Štefan Gondol                            Viktor Petőcz

riaditeľ školy                            predseda Združenia rodičov a priateľov školy