Dňa  26.10.2005 bola na našej škole  HALLOWENSKA DISKOTÉKA, ktorú pripravili deviataci pod vedením p.uč.Dobóvej.  Vystúpili aj dievčatá z  tanečno- dramatického krúžku.  Pani učiteľky  z I. stupňa pre žiakov urobili výstavku tekvíc.

Na našu školu 5.12.2005 opäť zavítal naozajstný Mikuláš.
Dňa 16. 12. 2005 žiaci našej školy pripravili vianočný program.

Dňa  22.februára 2006 sa konal Maškarný ples pre žiakov 5. až 9. roč. pod  vedením p.uč.Dobóvej. Víťazom sa stal žiak M. Ficu zo 6.B triedy.

Vystúpili aj žiaci z tanečno- dramatického krúžku.

Dňa 24.02.2006 sa pre žiakov 1. – 4. ročníka. zorganizoval Maškarný ples. Ples sa konal vo veľkej telocvični. Masky si pripravilo 156 žiakov. Jednotlivé masky sa prezentovali po ročníkoch.

Už tradične aj tento školský rok organizovala v termíne 26.04.-01.05.2006 naša škola školu v prírode. Žiaci školy prežili krásny pobyt v SEV Drieňok – Teplý Vrch.

DEŇ    MATIEK  na našej škole dňa 15. 5. 2006. Žiaci 1. – 4. roč. pripravili pekný program.